Sistema Internacional de Unidades

Frikigirl coas medidas da Física.jpg
Cita1.pngAmigos, imos estandarizar todo e usar as miñas unidades métricas.Cita2.png
Gabacho sobre a creación do SI.
Cita1.pngFuck you!Cita2.png
Americanos sobre o SI

O Sistema Internacional de unidades (en inglés: International System of Units e en francés: Le Système international d'unités), abreviado como SI ou SIU, é o nome adoptado polos gabachos para un sistema de unidades de medida universal, unificado e coherente, baseado no sistema MKS (metro-quilogramo-segundo). As sete unidades fundamentais enuméranse na táboa abaixo. Os símbolos da última columna son os mesmos en todos os idiomas.

Unidades básicasEditar

Unidades derivadasEditar

OutrasEditar

Algunhas outras unidades que non teñen un nome especial pero son de uso común:

Outras Unidades
Magnitude física Expresada en unidades derivadas Expresada en unidades básicas
Área m2 m2
Volume m3 m3
Velocidade, rapidez m·s-1 m·s-1
Velocidade angular s-1, rad·s-1 s-1, rad·s-1
Aceleración m·s-2 m·s-2
Momento N·m m2·kg·s-2
Número de ondas m-1 m-1
Densidade kg·m-3 kg·m-3
Volume específica m3·kg-1 m3·kg-1
Concentración mol·m-3 mol·m-3
Volume molar m3·mol-1 m3·mol-1
Capacidade de calor, entropía J·K-1 2·kg·s-2·K-1
Capacidade molar de calor, entropía molar J·K-1·mol-1 m2·kg·s-2·K-1·mol-1
Capacidade de calor específico, entropía específica J·K-1·kg-1 m2·s-2·K-1
Enerxía molar J·mol-1 m2·kg·s-2·mol-1
Enerxía específica J·kg-1 m2·s-2
Densidade de enerxía J·m-3 m-1·kg·s-2
Tensión superficial N·m-1=J·m-2 kg·s-2
Densidade de fluxo de calor W·m-2 kg·s-3
Conductividade térmica W·m-1·K-1 m·kg·s-3·K-1
Viscosidade cinemática, coeficiente de difusión m2·s-1 m2·s-1
Viscosidade dinámica N·s·m-2 = Pa·s m-1·kg·s-1
Densidade de carga eléctrica C·m-3 m-3·s·A
Densidade de corrente eléctrica A·m-2 A·m-2
Conductividade eléctrica S·m-1 m-3·kg-1·s3·A2
Conductividade molar S·m2·mol-1 kg-1·mol-1·s3·A2
Permisividade F·m-1 m-3·kg-1·s4·A2
Permeabilidade H·m-1 m·kg·s-2·A-2
Intensidade de campo eléctrico V·m-1 m·kg·s-3·A-1
Intensidade de campo magnético A·m-1 A·m-1
Luminancia cd·m-2 cd·m-2
exposición (raios X e gamma) C·kg-1 kg-1·s·A
Tasa de dose absorbida Gy·s-1 m2·s-3

Véxase taménEditar

Outros artigosEditar