Módulo:Wikidata

Modelo:MóduloWikidata

Uso

Este módulo é un proxecto de declaración para a ferramenta de formato Wikidata

Ten as funcións Wikidata, getDeclaraciones, getPropiedad e setFrame.

Función Wikidata

Permite consultar unha propiedade específica do tema relacionado coa páxina actual (non podemos acceder ós outros ítems) no servidor de Wikidata.

Parámetros

propiedad

A identificación da propiedade, por exemplo "p18". Necesario.

separador e conxunción

Texto utilizado para separar os primeiros valores e o último valor dunha propiedade. Se non se especifica tómase por defecto como separador unha coma e como conxunción "e" respectivamente.

Por exemplo, no artigo de España, se se escribe {{#invoke:Wikidata|Wikidata|propiedad=p37}} xeraríase "castelán, galego, aranés, euskera e catalán" mentres que se se escrebe {{#invoke:Wikidata|Wikidata|propiedad=p37|separador=/|conjunción=/}} mostraríase "español/galego/aranés/euskera/catalán".

valor-módulo

Nome do módulo para chamar a formatar o valor

valor-función

Nome da función que valor-módulo chama para formatar o valor. Necesítanse dous parámetros: o valor e unha matriz que contén os parámetros pasados á función formatoDeclaraciones. Para ver exemplos consultar Módulo:Wikidata/Formatos.

valor

Se se da o valor anula o valor de Wikidata.

prioridad

Se se da prioridad = sí terá máis prioridade o valor de Wikidata que o valor que se dea ó parámetro valor

debeExistir

Se se informa con "sí" non se recuperan as entidades de Wikidata sen unha ligazón a un artigo de Wikipedia.

enlace

Pode tomar os valores enlace = sí ou enlace = no.

 • Se se da enlace = no aparecerá soamente a etiqueta do valor sen ligazón interna.
 • Se se utiliza enlace = sí mostrarase unha ligazón á correspondente páxina da Wikipedia definida en Wikidata se existe, se non ligarase á páxina co nome igual á etiqueta de Wikidata (se non existe un artigo con ese nome) e se non mostrarase unha ligazón ó elemento de Wikidata.
formatoTexto

Se se da formatoTexto = mayúscula ou cursiva ou mayúscula cursiva (da igual a orde)

 • Co valor mayúscula:

a primeira letra da propiedade porase en maiúsculas. Cando non se da o valor ó parámetro separador e por conseguinte os valores aparecen separados por unha coma a excepción do último que se separa por unha conxunción por defecto e, só se porá en maiúscula a inicial do primeiro valor. En caso de que se dea valor ó parámetro ligazón todos os valores apareceran coa inicial en maiúscula.

 • Co valor cursiva:

o texto da propiedade porase en cursivas.

formatoFecha

Os valores posibles son:

 • =año: Devólvese a data como un ano. Por exemplo 2014 ou 1 a. C.

Valores devoltos

Devolve a declaración formatada de acordo ás opcións.

Función getDeclaraciones

Para ser usado noutros módulos.

Valores devoltos

Devolve unha táboa con todas as declaracións do elemento

Función getPropiedad

Para ser usado noutros módulos.

Parámetros

declaraciones

Unha táboa de declaracións

opciones

Unha táboa coas opcións. Os elementos da táboa son os parámetros da función Wikidata.

Valores devoltos

Devolve a declaración formatada de acordo ás opcións.

Función setFrame

Para pasar o frame desde outro módulo. É necesario poñer esta función cando se usa a anterior en casos en que haxa que expandir wikitexto como por exemplo coas coordenadas ou os formatos de bandeiras.

Parámetros

frame

Unha táboa/obxecto que se pasa desde a invocación do módulo.

Valores devoltos

Ningún.


--[[*********************************************************************************
  * Nome: Módulo:Wikidata
  *
  * Descrición: Este módulo devolve o valor ou valores con ou sen formato específico
  *       a unha propiedade de Wikidata.
  *
  * Data última revisión: 6 de setembro de 2014.
  *if
  * Estado: En uso.
  * Nota: Adaptado de es.wiki
  *********************************************************************************`-- ]]

local p = {}
local es = mw.language.new('gl')
local primera = true
local marco

 --[[ =========================================================================
      Mensaxes de erro
   ========================================================================= `-- ]]

local avisos = {
  ["errores"] = {
    ["property-param-not-provided"] = "Parámetro da propiedade non proporcionado.",
    ["entity-not-found"] = "Entrada non atopada.",
    ["unknown-claim-type"] = "Tipo de notificación descoñecida.",
    ["unknown-snak-type"] = "Tipo de dato descoñecido.",
    ["unknown-datavalue-type"] = "Formato de dato descoñecido.",
    ["unknown-entity-type"] = "Tipo de entrada descoñecida.",
    ["unknown-value-module"] = "Debe axustar ambos parámetros de valor e o valor do módulo de funcións.",
    ["value-module-not-found"] = "Non se atopou o módulo apuntado por valor-módulo.",
    ["value-function-not-found"] = "Non se atopou a función apuntada por valor-función.",
    ["other entity"] = "Ligazóns a elementos diferentes desactivado."
  },
  ["somevalue"] = "''valor descoñecido''",
  ["novalue"] = ""
}

local elementoTabla = require('Módulo:Táboas').elemento

-- returns the page id (Q...) of the current page or nothing of the page is not connected to Wikidata
-- Función copiada de Module:Wikidata de en.wiki devolve o identificador Q da páxina actual ou nada se a páxina non está conectada a Wikidata
function p.pageId(frame)
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
	if not entity then return nil else return entity.id end
end

-- Función copiada de Module:Wikidata de en.wiki
local function findClaims(entity, property)
	if not property or not entity or not entity.claims then return end

	if mw.ustring.match(property, "^P%d+$") then
		-- if the property is given by an id (P..) access the claim list by this id
		return entity.claims[property]
	else
		property = mw.wikibase.resolvePropertyId(property)
		if not property then return end

		return entity.claims[property]
	end
end

-- Función copiada de Module:Wikidata de en.wiki
function p.claim(frame)
	local property = frame.args[1] or ""
	local id = frame.args["id"]
	local qualifierId = frame.args["qualifier"]
	local parameter = frame.args["parameter"]
	local list = frame.args["list"]
	local references = frame.args["references"]
	local showerrors = frame.args["showerrors"]
	local default = frame.args["default"]
	if default then showerrors = nil end

	-- get wikidata entity
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id)
	if not entity then
		if showerrors then return printError("entity-not-found") else return default end
	end
	-- fetch the first claim of satisfying the given property
	local claims = findClaims(entity, property)
	if not claims or not claims[1] then
		if showerrors then return printError("property-not-found") else return default end
	end

	-- get initial sort indices
	local sortindices = {}
	for idx in pairs(claims) do
		sortindices[#sortindices + 1] = idx
	end
	-- sort by claim rank
	local comparator = function(a, b)
		local rankmap = { deprecated = 2, normal = 1, preferred = 0 }
		local ranka = rankmap[claims[a].rank or "normal"] .. string.format("%08d", a)
		local rankb = rankmap[claims[b].rank or "normal"] .. string.format("%08d", b)
		return ranka < rankb
	end
	table.sort(sortindices, comparator)

	local result
	local error
	if list then
		local value
		-- iterate over all elements and return their value (if existing)
		result = {}
		for idx in pairs(claims) do
			local claim = claims[sortindices[idx]]
			value, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter)
			if not value and showerrors then value = error end
			if value and references then value = value .. getReferences(frame, claim) end
			result[#result + 1] = value
		end
		result = table.concat(result, list)
	else
		-- return first element
		local claim = claims[sortindices[1]]
		result, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter)
		if result and references then result = result .. getReferences(frame, claim) end
	end

	if result then return result else
		if showerrors then return error else return default end
	end
end


function p.traballoFemenino_wikidata(frame)
  marco = frame
  local args = frame.args
	-- Para las ocupaciones más frecuentes no se accederá a Wikidata
	local tablaOcupacionesFemeninas={
		['Q40348'  ] = 'abogada',
		['Q16631371'] = 'académica',
		['Q15253558'] = 'activista',
		['Q1476215' ] = 'activista por los derechos humanos',
		['Q33999'  ] = 'actriz',
		['Q10800557'] = 'actriz de cine',
		['Q11481802'] = 'actriz de doblaje',
		['Q948329' ] = 'actriz de género',		
		['Q2259451' ] = 'actriz de teatro',
		['Q10798782'] = 'actriz de televisión',
		['Q2405480' ] = 'actriz de voz',
		['Q488111' ] = 'actriz pornográfica',
		['Q10873124'] = 'ajedrecista',
		['Q4773904' ] = 'antropóloga',			
		['Q2478141' ] = 'aristócrata',		
		['Q42973'  ] = 'arquitecta',
		['Q483501' ] = 'artista',
		['Q7019111' ] = 'asistenta social',
		['Q11063'  ] = 'astrónoma',		
		['Q18814623'] = 'autobiógrafa',		
		['Q482980' ] = 'autora',
		['Q5716684' ] = 'bailarina',
		['Q805221' ] = 'bailarina de ballet',		
		['Q864503' ] = 'bióloga',
		['Q8246794' ] = 'bloguera',		
		['Q177220' ] = 'cantante',
		['Q2865819' ] = 'cantante de ópera',
		['Q488205' ] = 'cantautora',		
		['Q901'   ] = 'científica',
		['Q15212951'] = 'cineasta',
		['Q1086863' ] = 'columnista',		
		['Q245068' ] = 'comediante',
		['Q36834'  ] = 'compositora',
		['Q2722764' ] = 'conductora radiofónica',		
		['Q2490358' ] = 'coreógrafa',
		['Q18939491'] = 'diarista',
		['Q193391' ] = 'diplomática',
		['Q2526255' ] = 'directora de cine',
		['Q5322166' ] = 'deseñadora',
		['Q627325' ] = 'deseñadora gráfica',
		['Q462390' ] = 'docente',
		['Q214917' ] = 'dramaturga',
		['Q188094' ] = 'economista',
		['Q974144' ] = 'educadora',
		['Q131524' ] = 'emprendedora',
		['Q43845'  ] = 'empresaria',
		['Q186360' ] = 'enfermera',
		['Q11774202'] = 'ensayista',		
		['Q36180'  ] = 'escritora',
		['Q4853732' ] = 'escritora de literatura infantil',
		['Q1281618' ] = 'escultora',
		['Q11900058'] = 'exploradora',		
		['Q13472585'] = 'filántropa',
		['Q4964182' ] = 'filósofa',
		['Q169470' ] = 'física',		
		['Q33231'  ] = 'fotógrafa',
		['Q28389'  ] = 'guionista',
		['Q201788' ] = 'historiadora',
		['Q715301' ] = 'historietista',		
		['Q82594'  ] = 'informática teórica',
		['Q16533'  ] = 'jueza',
		['Q185351' ] = 'jurista',
		['Q644687' ] = 'ilustradora',
		['Q14467526'] = 'lingüista',				
		['Q1371925' ] = 'locutora',		
		['Q2251335' ] = 'maestra',		
		['Q191633' ] = 'mangaka',
		['Q170790' ] = 'matemática',
		['Q39631'  ] = 'médica',
		['Q4610556' ] = 'modelo',
		['Q639669' ] = 'música',
		['Q6625963' ] = 'novelista',
		['Q1930187' ] = 'periodista',
		['Q1028181' ] = 'pintora',
		['Q728711' ] = 'playmate',
		['Q49757'  ] = 'poeta',		
		['Q82955'  ] = 'política',
		['Q270389' ] = 'presentadora de noticias',
		['Q947873' ] = 'presentadora de televisión',		
		['Q3282637' ] = 'productora de cine',
		['Q37226'  ] = 'profesora',
		['Q121594' ] = 'profesora',
		['Q16145150'] = 'profesora de música',
        ['Q1622272' ] = 'profesora de universidad',
		['Q212980' ] = 'psicóloga',
		['Q3242115' ] = 'revolucionaria',
		['Q3068305' ] = 'salonnière',		
		['Q622807' ] = 'seiyū',
		['Q512314' ] = 'socialité',		
		['Q2306091' ] = 'socióloga',
		['Q1141526' ] = 'stripper',		
		['Q1234713' ] = 'teóloga',		
		['Q333634' ] = 'traductora',
		['Q350979' ] = 'zoóloga',
	}
	
	local etiquetaOcupacionCorregida = tablaOcupacionesFemeninas[args.traballo]
	
 --    return etiquetaOcupacionCorregida 
     return 'traballo recibido: ' .. args.traballo    -- non concateno co de arriba pq da erro xa que é nil, mostra "veterinario e primatólogo"

end

-- Función que devolve o valor de entidad.claims[idPropiedad][ocurrencia].mainsnak.datavalue.value.text
-- con entidad.claims[idPropiedad][ocurrencia].mainsnak.datavalue.value.language = 'gl'

-- Útil para obter valores de propiedades de tipo monolingualtext
-- Adaptada de es.wiki. Gardamos de novo.

function p.getPropiedadEnGalego(frame)
  marco = frame
  local args = frame.args
--(idEntidade, idPropiedade)
	-- Ver cs:Modul:Wikidata/item	formatEntityWithGender
	
	-- 
	local entidade = mw.wikibase.getEntityObject(args.idEntidade)
	
	if not entidade then
		return
	end
	
	local declaracion  = elementoTabla(entidade,'claims', args.idPropiedade)
	
	if not declaracion then
		return 'non atopou 2'
	end
	
	local valor
	
	for k,v in pairs(declaracion) do
		valor = elementoTabla(v,'mainsnak', 'datavalue', 'value')
		
		if valor.language == 'gl' then
			return valor.text
		end
	end
end

 --[[ =========================================================================
   Función para pasar o frame cando se usa noutros módulos.
   ========================================================================= `-- ]]
function p:setFrame(frame)
	marco = frame
end


 --[[ =========================================================================
   Función para identificar o ítem correspondente á páxina ou outro dado.
       Isto último aínda non funciona.
   ========================================================================= `-- ]]


function SelecionEntidadPorId( id )

    if id and id ~= '' then
      return mw.wikibase.getEntityObject( id )
    else
      return mw.wikibase.getEntityObject()
    end

end


 --[[ =========================================================================
   Función que identifica se o valor devolto é un ítem ou unha propiedade
   e en función diso engade o prefixo correspondente
   ========================================================================= `-- ]]

function SelecionEntidadPorValor( valor )
  local prefijo = ''
  if valor['entity-type'] == 'item' then
    prefijo = 'q' -- Prefixo de ítem
  elseif valor['entity-type'] == 'property' then
    prefijo = 'p' -- Prefixo de propiedade
  else
    return formatoError( 'unknown-entity-type' )
  end
  return prefijo .. valor['numeric-id'] -- Concaténase o prefixo e o código numérico
end

 --[[ =========================================================================
   Función auxiliar para dar formato ás mensaxes de erro
   ========================================================================= `-- ]]

function formatoError( clave )
  return '<span class="error">' .. avisos.errores[clave] .. '</span>'
end
 --[[ =========================================================================
   Función para determinar o rango
   ========================================================================= `-- ]]
function p.getRango(tablaDeclaraciones)

	local rank = 'deprecated'

  for indice, declaracion in pairs(tablaDeclaraciones) do
    if declaracion.rank == 'preferred' then
      return 'preferred'
    elseif declaracion.rank == 'normal' then
      rank = 'normal'
    end
  end

  return rank
end

 --[[ =========================================================================
   Función para determinar a declaración ou declaracións de maior rango
   ========================================================================= `-- ]]
function filtrarDeclaracionPorRango(tablaDeclaraciones)
  local rango = getRango(tablaDeclaraciones)
  local tablaAuxiliar = tablaDeclaraciones
  tablaDeclaraciones = {}

  for indice, declaracion in pairs(tablaAuxiliar) do
    if declaracion.rank == rango then
      table.insert(tablaDeclaraciones, declaracion)
    end
  end
  return tablaDeclaraciones
end

 --[[ =========================================================================
   Función para seleccionar o tipo de declaración: Referencia, valor principal
   ou cualificador
   ========================================================================= `-- ]]

function seleccionDeclaracion(declaracion, opciones)
  local fuente = {}
  local propiedadFuente = {}
  local calificador = opciones.calificador

  if calificador ~= '' and calificador and declaracion['qualifiers'] then
  	if declaracion['qualifiers'][mw.ustring.upper(calificador)] then
      return declaracion.qualifiers[mw.ustring.upper(calificador)][1] -- devolve o cualificador (só devolverá o primeiro valor)
    else
    	return "" --Para que non lance excepción se non existe o cualificador
    end
  elseif opciones.dato == 'fuente' and declaracion['references'] then
  	fuente = declaracion.references[1]['snaks']
    for k,v in pairs(fuente) do
      propiedadFuente = k
    end
    return declaracion.references[1]['snaks'][propiedadFuente][1] -- devolve a fonte (queda que se itinere a táboa)
  elseif (calificador == '' or not calificador) and (opciones.dato ~= 'fuente') then
    return declaracion.mainsnak -- devolve o valor principal
  else
  	return ''
  end
end

 --[[ =========================================================================
   Función para recopilar as declaracións
   ========================================================================= `-- ]]

function p.getDeclaraciones(entityId)


  -- == Comprobamos que existe un ítem ligando á páxina en Wikidata ==
  if not pcall (SelecionEntidadPorId, entityId ) then
  	return false
  end
  local entidad = SelecionEntidadPorId(entityId)

  if not entidad then
    return '' -- Se a páxina non está ligada a un ítem non devolve nada
  end

  -- == Comprobamos que o ítem ten declaracións (claims) ==

  if not entidad.claims then
    return '' -- Se o ítem non ten declaracións non devolve nada
  end
  -- == Declaración de formato e concatenado limpo ==

  return entidad.claims
end

 --[[ =========================================================================
   Función para crear a cadea que devolverá a declaración
   ========================================================================= `-- ]]

function p.getPropiedad(opciones, declaracion)
  local propiedad   = {}
  local tablaOrdenada = {}

  if opciones.propiedad == 'precisión' or opciones.propiedad == 'latitud' or opciones.propiedad == 'longitud' then
    propiedad = 'P625' -- Se damos o valor latitude, lonxitude ou precisión será equivalente a dar P625
  else
    propiedad = opciones.propiedad -- No resto de casos lese o dado
  end

  if not propiedad then -- Comprobamos se existe a propiedade dada e, en caso contrario, devólvese un erro
    return formatoError( 'property-param-not-provided' )
  end

  if declaracion then
    tablaOrdenada = declaracion
  elseif not p.getDeclaraciones(opciones.entityId) then
  	return formatoError( 'other entity' )
  elseif p.getDeclaraciones(opciones.entityId)[mw.ustring.upper(propiedad)] then
  	tablaOrdenada = p.getDeclaraciones(opciones.entityId)[mw.ustring.upper(propiedad)]
  else
  	return ''
  end

	-- Evitar que dea erro cando se faga o find en opciones['formatoTexto'] se vale nil
  if not opciones['formatoTexto'] then
  	opciones['formatoTexto'] = ''
  end

  -- Deixar, no seu caso, os valores de maior rango
  if (opciones.rangoMayor == 'si') then
    tablaOrdenada = filtrarDeclaracionPorRango(tablaOrdenada)
  end

  -- == Se só se desexa que devolva un valor ==
  if opciones.uno == 'si' then -- Para que devolva o valor de índice 1
    tablaOrdenada = {tablaOrdenada[1]}
  elseif opciones.uno == 'último' then -- Para que devolva a última entrada da táboa
    tablaOrdenada = {tablaOrdenada[#tablaOrdenada]}
  end

-- == Creamos unha táboa cos valores que devolverá ==

  local formatoDeclaraciones = {}
  local hayDeclaraciones
  for indice, declaracion in pairs(tablaOrdenada) do
  	declaracionFormateada = formatoDeclaracion(declaracion, opciones)
  	if declaracionFormateada and declaracionFormateada ~= '' then
      table.insert(formatoDeclaraciones, declaracionFormateada)
      hayDeclaraciones = true
    end
  end

  primera = true

  if not hayDeclaraciones then
    return
  end

  -- Aplicar o formato á lista de valores segundo o tipo de lista das
  -- opcións
  if opciones['lista'] == 'no ordenada' then
    return '<ul><li>' .. mw.text.listToText( formatoDeclaraciones, '</li><li>','</li><li>' ) .. '</li></ul>'
  elseif opciones['lista'] == 'ordenada' then
    return '<ol><li>' .. mw.text.listToText( formatoDeclaraciones, '</li><li>','</li><li>' ) .. '</li></ol>'
  else
   	-- valores separados por coma ou polo separador e a
   	-- conxunción das opcións
    	local separador, conjuncion

    if opciones['conjunción'] == 'null' then
      conjuncion = nil
    else
      conjuncion = opciones['conjunción']
    end

    if opciones['separador'] == 'null' then
      separador	= nil
    else
      separador = opciones['separador']
    end

    return mw.text.listToText( formatoDeclaraciones, separador,conjuncion )
  end
end

function p.categorizar(opciones, declaracion)
	-- Evitar que dea erro cando se faga o find en opciones['formatoTexto'] se vale nil
  if not opciones['formatoTexto'] then
  	opciones['formatoTexto'] = ''
  end

	local categoriaOpciones=opciones['categoría']

	if not categoriaOpciones then
		return ''
	end

	opciones['enlace'] = 'no'

  -- Crear unha táboa cos valores da propiedade.
	local valoresDeclaracion = {}

  if declaracion then
    valoresDeclaracion = declaracion
  elseif opciones.propiedad then
    local propiedad = {}
    if opciones.propiedad == 'precisión' or opciones.propiedad == 'latitud' or opciones.propiedad == 'longitud' then
      propiedad = 'P625' -- Se damos o valor latitude, lonxitude ou precisión será equivalente a dar p625
    else
      propiedad = opciones.propiedad -- No resto de casos lese o dado
    end

    if not p.getDeclaraciones(opciones.entityId) then
  	  return formatoError( 'other entity' )
    elseif p.getDeclaraciones(opciones.entityId)[mw.ustring.upper(propiedad)] then
  	  valoresDeclaracion = p.getDeclaraciones(opciones.entityId)[mw.ustring.upper(propiedad)]
    else
  	  return ''
    end
  else
  	return ''
  end

  -- == Se só se desexa que devolva un valor ==
  --if opciones.uno == 'si' then -- Para que devolva o valor de índice 1
  --  return formatoDeclaracion( valoresDeclaracion[1],opciones)
  --end
  --if (opciones.rangoMayor == 'si') then -- Para que devolva os valores de maior rango
   --  valoresDeclaracion = filtrarDeclaracionPorRango(valoresDeclaracion)
  --end

-- Creamos unha táboa con cada categoría a partir de cada valor da declaración
  local categorias  = {}
  local hayCategorias

  if type(categoriaOpciones) == 'string' then
    local ModuloPaginas = require('Módulo:Páxinas')

    for indice, valor in pairs(valoresDeclaracion) do
      valorFormateado = formatoDeclaracion(valor, opciones)
  	  if valorFormateado ~= '' then
  		  categoria = ModuloPaginas.existeCategoria(categoriaOpciones:gsub('$1',valorFormateado))

        if categoria then
          table.insert(categorias, categoria)
          hayCategorias = true
        end
      end
    end
  elseif type(categoriaOpciones) == 'table' then
    for indice, valor in pairs(valoresDeclaracion) do
      categoria = categoriaOpciones[valor.mainsnak.datavalue.value['numeric-id']]

      if categoria then
        table.insert(categorias, 'Categoría:' .. categoria)
        hayCategorias = true
      end
    end
  end

  if hayCategorias then
    return '[[' .. mw.text.listToText( categorias, ']][[',']][[') .. ']]'
  end

  return ''
end

 --[[ =========================================================================
    Función que comproba se a páxina está ligada a Wikidata
    en caso de estalo pasa o valor como argumento á función formatSnak()
   ========================================================================= `-- ]]

function formatoDeclaracion( declaracion, opciones)
  if not declaracion.type or declaracion.type ~= 'statement' then -- Compróbase que ten valor de tipo e que este sexa statement (declaración) o cal pasa sempre que existe a propiedade
    return formatoError( 'unknown-claim-type' ) -- Se non se cumpre devuelve erro
  end

  -- No caso de que haxa cualificador devólvese a dereita do valor da
  -- declaración entre parénteses.

  local calificativo = opciones.calificador

  if calificativo and declaracion.qualifiers then
  	-- De momento os cualificativos, normalmente anos, non se ligan
    local opcionesCalificativo = {['formatoTexto']='', enlace='no', ['formatoFecha']='año'} -- Pendente

    local wValorCalificativo
    local wValorCalificativoFormateado

    if type(calificativo) == 'function' then
    	 -- Utilizar a función recibida sobre todos os cualificativos
    	 wValorCalificativo      = declaracion.qualifiers
     wValorCalificativoFormateado = calificativo(wValorCalificativo, opcionesCalificativo)
    else
    	 -- Utilizar o primeiro valor do cualificativo da propiedade recibida
    	 wValorCalificativo = declaracion.qualifiers[mw.ustring.upper(calificativo)]

    	 if wValorCalificativo and wValorCalificativo[1] then
      wValorCalificativoFormateado = p.formatoDato(wValorCalificativo[1], opcionesCalificativo)
	   end
	  end

  	if wValorCalificativoFormateado then
  	  return p.formatoDato(declaracion.mainsnak, opciones) .. '&nbsp;<small>(' .. wValorCalificativoFormateado .. ')</small>'
  	end
  end

  -- Se non hai cualificativo.
  return p.formatoDato(seleccionDeclaracion(declaracion, opciones), opciones, declaracion.qualifiers)
end

 --[[ =========================================================================
    Función que comproba o tipo de dato (snaktype)
    se é value pasa o valor como argumento á función formatoValorDato()
   ========================================================================= `-- ]]

function p.formatoDato( dato, opciones, calificativos)
  if not dato or dato == '' then
    return ''
  end
  if dato.snaktype == 'somevalue' then
  	-- Data máis antiga
  	if calificativos then
  		if calificativos['P1319'] and calificativos['P1319'][1] and
  	    calificativos['P1319'][1].datavalue and
  	    calificativos['P1319'][1].datavalue.type=='time' then

        local opcionesFecha={['formatoFecha']=opciones['formatoFecha'],enlace=opciones.enlace}

        return 'post. ' .. require('Módulo:Wikidata/Data').FormateaFechaHora(calificativos['P1319'][1].datavalue.value, opcionesFecha)
      end
  	end

  	-- Se non ten un calificativo válido
    return avisos['somevalue'] -- Valor descoñecido
  elseif dato.snaktype == 'novalue' then
    return avisos['novalue'] -- Sen valor
  elseif dato.snaktype == 'value' then
    return formatoValorDato( dato.datavalue, opciones, calificativos) -- Se ten o tipo de dato pásase o valor á función formatDatavalue()
  else
    return formatoError( 'unknown-snak-type' ) -- Tipo de dato descoñecido
  end
end

 --[[ =========================================================================
    Función que establece o tipo de formato en función do tipo de valor
    (valorDato.type) e en caso de solicitarse un formato complementario asocia
    o módulo onde se establece o formato e a función deste que o establece
   ========================================================================= `-- ]]

function formatoValorDato( valorDato, opciones, calificativos)

	-- == Se se da o parámetro valor-módulo e valor-función ==

	funcion = opciones['valor-función'] or opciones['value-function']
	if funcion and type(funcion) == 'function' then -- Uso desde LUA
	-- Ver un exemplo no módulo de Ficha de libro co ISBN.
	  local opcionesEntidad = {}

	  if mw.ustring.find(opciones['formatoTexto'],'mayúscula', plain ) and
	    (primera or (opciones['separador'] and opciones['separador'] ~= 'null') or
	    	(opciones['lista'] and opciones['lista'] ~= '')) then
	   opcionesEntidad['mayúscula'] = 'si'
       primera = false
	  end
	  opcionesEntidad.enlace     = opciones.enlace
	  opcionesEntidad.etiqueta    = opciones.etiqueta
	  opcionesEntidad['debeExistir'] = opciones['debeExistir']

	  if mw.ustring.find(opciones['formatoTexto'],'cursivas', plain ) then
	  	opcionesEntidad.cursivas = 'si'
	  end

		return funcion(valorDato.value, opcionesEntidad, marco, calificativos)
  elseif (opciones['valor-módulo'] and opciones['valor-módulo'] ~= "" ) or (opciones['value-function'] and opciones['valor-function'] ~= "" ) then
    if not opciones['valor-módulo'] or not opciones['valor-función'] then
      return formatoError( 'unknown-value-module' )
    end
    local formateado = require ('Módulo:' .. opciones['valor-módulo'])
    if not formateado then
      return formatoError( 'value-module-not-found' )
    end
    local fun = formateado[opciones['valor-función']]
    if not fun then
      return formatoError( 'value-function-not-found' )
    end
    return fun( valorDato.value, opciones, marco)
  end

  -- == Formatos por defecto en función do tipo de valor ==

--     * Para tipo coordenadas cando se da como valor de propiedade: latitude, lonxitude ou precisión

  if opciones.propiedad == 'latitud' then
    return valorDato.value['latitude']
  elseif opciones.propiedad == 'longitud' then
    return valorDato.value['longitude']
  elseif opciones.propiedad == 'precisión' then
    return valorDato.value['precision']

--      * Co resto de valores en propiedade

  elseif valorDato.type == 'wikibase-entityid' then  -- Tipo: Número de entidade que pode ser un ítem ou propiedade
	  local opcionesEntidad = {}
	  if mw.ustring.find(opciones['formatoTexto'],'mayúscula', plain ) and
	    (primera or (opciones['separador'] and opciones['separador'] ~= 'null') or
	    	(opciones['lista'] and opciones['lista'] ~= '')) then
	   opcionesEntidad['mayúscula'] = 'si'
       primera = false
	  end
	  opcionesEntidad.enlace     = opciones.enlace
	  opcionesEntidad.etiqueta    = opciones.etiqueta
	  opcionesEntidad['debeExistir'] = opciones['debeExistir']

	  if mw.ustring.find(opciones['formatoTexto'],'cursivas', plain ) then
	  	opcionesEntidad.cursivas = 'si'
	  end
    return p.formatoIdEntidad( SelecionEntidadPorValor( valorDato.value ), opcionesEntidad)
  elseif valorDato.type == 'string' then        -- Tipo: Cadea de texto (string)
    return valorDato.value
  elseif valorDato.type == 'url' then   --Tipo URL (dirección web)
	  return value.url
  elseif valorDato.type == 'time' then         -- Tipo: Data/hora
    local opcionesFecha={['formatoFecha']=opciones['formatoFecha'],enlace=opciones.enlace}

    if mw.ustring.find(opciones['formatoTexto'],'mayúscula', plain ) and primera then
	    opcionesFecha['mayúscula']='si'
    end

    return require('Módulo:Wikidata/Data').FormateaFechaHora(valorDato.value, opcionesFecha, calificativos)
  elseif valorDato.type == 'monolingualtext' then    -- Tipo: monolingüe
  	if valorDato.value then
      return valorDato.value.text
    else
      return ''
    end
  elseif valorDato.type == 'quantity' then      -- Tipo: Cantidade
  	cantidad = mw.ustring.gsub(valorDato.value['amount'], '+','')
  	unidad = mw.wikibase.label(mw.ustring.gsub(valorDato.value['unit'], '^.-/(Q%d+)$', '%1'))
  	if unidad and tonumber(cantidad) > 1 then
  		unidad = unidad..'s'
  	end

  	if not unidad or (opciones['formatoUnidad'] and opciones['formatoUnidad'] == 'número') then
  		return tonumber(cantidad)
  	else
  		return cantidad .. ' ' .. unidad
  	end
  elseif valorDato.value['latitude'] and valorDato.value['longitude'] then -- Tipo: Coordenadas
  	local globo = require('Módulo:Wikidata/Globos')[valorDato.value.globe]

--Concatenamos os valores de latitude e lonxitude dentro do modelo Coord

    if globo ~= 'earth' then
      return marco:preprocess('{{coord|' .. valorDato.value['latitude'] .. '|' ..
          valorDato.value['longitude'] .. '|globe:' .. globo .. '_type:' .. opciones.tipo .. '|display=' ..
          opciones.display ..'|formato=' .. opciones.formato..'}}')
    else
    	return marco:preprocess('{{coord|' .. valorDato.value['latitude'] .. '|' ..
          valorDato.value['longitude'] .. '|type:' .. opciones.tipo .. '|display=' ..
          opciones.display ..'|formato=' .. opciones.formato..'}}')
    end

  else
    return formatoError( 'unknown-datavalue-type' ) -- Se non é de ningún destos tipos devolverá erro de valor desconocido
  end
end

 --[[ =========================================================================
     Damos formato ás ligazons internas
    ========================================================================= `-- ]]

-- Opcións:
--   - ligazóns:		Valores posibles 'si' ou 'non'
--   - maiúscula:		Valores posibles 'si' ou 'non'
--   - cursivas:		Valores posibles 'si' ou 'non'

function p.formatoIdEntidad(idEntidad, opciones)
  local enlace  = mw.wikibase.sitelink(idEntidad)
  local etiqueta = mw.wikibase.label(idEntidad)
	return require('Módulo:Wikidata/Formatos').enlazar(enlace, etiqueta, idEntidad, opciones)
end

 --[[ =========================================================================
    Función principal
   ========================================================================= `-- ]]

function p.Wikidata( frame )
  marco = frame
  local args = frame.args
  local valorWikidata = p.getPropiedad( frame.args , nil)
  local categorias = '';
  local namespace = frame:preprocess('{{NAMESPACENUMBER}}');

  if (namespace == '0' and (not args.categorias or args.categorias ~= 'no') and
      args.propiedad and string.upper(args.propiedad) ~= 'P18' and
      string.upper(args.propiedad) ~= 'P41' and string.upper(args.propiedad) ~= 'P94' and
      string.upper(args.propiedad) ~= 'P109' and string.upper(args.propiedad) ~= 'P94' and
      string.upper(args.propiedad) ~= 'P154') then
    if valorWikidata ~= '' and args.valor and args.valor ~= '' then
        categorias = '[[Categoría:Wikipedia:Artigos con datos locais]]'
    elseif valorWikidata and valorWikidata == '' and args.valor and args.valor ~= '' and
        (not args.calificador or args.calificador == '') and
        (not args.dato or args.dato == '' or args.dato ~= 'fuente')then
        categorias = '[[Categoría:Wikipedia:Artigos con datos por trasladar a Wikidata]]'
    end
  end

  if args.prioridad == 'si' and valorWikidata ~= '' then -- Se se da o valor si a prioridade, terá preferencia o valor de Wikidata
  	if args.importar and args.importar == 'no' and args.valor and args.valor ~= '' then
  		return args.valor .. categorias
  	elseif valorWikidata then
    	return valorWikidata .. categorias -- valor que substitúe ó valor de Wikidata parámetro 2
    else
    	return categorias
    end
  elseif args.valor and args.valor ~= '' then
     return args.valor .. categorias
  elseif args.importar and args.importar == 'no' then
     return ''
  elseif valorWikidata then -- Se o valor é nil salta unha excepcion ó concatenar
    return valorWikidata .. categorias
  else
  	return ''
 end
end

-- mw.wikibase.getLabelWithLang or getLabelByLang with a table of languages
local function getLabelByLangs(id, languages)
	local label
	local lang = languages[1]
	if lang == wiki.langcode then
		-- using getLabelWithLang when possible instead of getLabelByLang
		label, lang = mw.wikibase.getLabelWithLang(id)
	else
		for _, l in ipairs(languages) do
			label = mw.wikibase.getLabelByLang(id, l)
			lang = l
			if label then
				break
			end
		end
	end
	return label, lang
end

-- Is gender femenine? true or false
local function feminineGender(id)
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id)
	local genderClaims = entity.claims["P21"] -- sex or gender
	if genderClaims then
		local genderId = getValueOfClaim(genderClaims[1], nil, {["formatting"]="raw"})
		if genderId == "Q6581072" or genderId == "Q1052281" or genderId == "Q43445" then -- female, transgender female, female organism
			return true
		end
	end
	return false
end

-- Fetch female form of label
local function feminineForm(id, lang)
	local feminine_claims = findClaims(mw.wikibase.getEntityObject(id), 'P2521') -- female form of label
	if feminine_claims then
		for _, feminine_claim in ipairs(feminine_claims) do
			local feminine_value = getValueOfClaim(feminine_claim, nil, {["formatting"]=lang, ["lang"]={lang}})
			if feminine_value then
				return feminine_value
			end
		end
	end
end

-- Gets a label in a given language (content language by default) or its fallbacks, optionnally linked.
function p.getLabel(frame)
	local args = frame.args
	local id = mw.text.trim(args[1] or "")
	if id == "" then return end
	local editicon = not (args.editicon == "false" or args.editicon == "no")
	local languages = findLang()
	-- temporary track
	if args.fixed then
		require('Módulo:utilidades').rastreig("Wikidata/fixed")
	end
	
	local pencil = ''
	local label, lang
	if languages[1] == wiki.langcode then
		label = require("Module:Wikidata/labels").infoboxLabelsFromId[id] -- exceptions or labels fixed
	end
	
	if label == nil then
		label, lang = getLabelByLangs(id, languages)
		if label then
			if args.itemgender and feminineGender(args.itemgender) then
				label = feminineForm(id, lang) or label
			end
			label = mw.language.new(lang):ucfirst(mw.text.nowiki(label)) -- sanitize
		end
		pencil = addEditIcon(id, lang, languages[1], editicon)
	end
	
	local linked = args.linked
	if linked and linked ~= "" and linked ~= "no" then
		local article = mw.wikibase.getSitelink(id) or ("d:" .. id)
		return "[[" .. article .. "|" .. (label or id) .. "]]" .. pencil
	else
		return (label or id) .. pencil
	end
end
return p