Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Lingua (homónimos).

Unha lingua é un sistema de signos lingüísticos incluíndo tamén sons, acenos e símbolos escritos que permite a comunicación entre os individuos dunha comunidade lingüística dando liberdade aos dexenerados humanos a escribiren a carallada que ben queiran e falaren a merda que desexan, sexa con palabras ou non, o seu fillo dunha puta, se pode entender que a súa vida non vale nada e que eu comín a túa nai é todo grazas á interpretación do idiota.

Atópase primeiramente o das entidades significantes, morfemas, lexemas, monemas, formando os enunciados tan idiotas como os que está lendo ese artigo, e logo o das unidades distintivas de sentido (os fonemas), formando as unidades significantes.

Distínguese en xeral a lingua (sistema de signos) e a linguaxe (facultade humana posta en acción por medio de tal sistema). Distínguese de igual xeito, tras Ferdinand de Saussure, a lingua e a palabra (é dicir, o uso efectivo do sistema da lingua polos locutores).