Desgalipedia:Artigos de calidade/Propostas

Votacións
Artigos e imaxes destacados

Artigo destacado (Propor · Votar)
Artigo sobre Galicia (Propor · Votar)
Imaxe da semana (Propor · Votar)
Artigos de calidade (Propor · Votar)

Políticas e normas

Votacións en curso
Estrutura das categorías

Outras

Propostas de eliminación
Ficheiros propostos para borrar
Votacións á administración
Peticións de aprobación de bots

O artigo de calidade é un artigo que cumpre os requirimentos expresados en Desgalipedia:O que é un artigo de calidade, e ademais foi elixido en votación para figurar entre o Olimpo dos artigos da Desgalipedia.

Antes de presentar unha candidatura certifique que o artigo se adecúa ó perfil dun artigo de calidade. Cómpre sinalar a diferenza entre un artigo destacado e un de calidade: os destacados abranguen un espectro máis amplo de artigos nos que se encadran os que polo seu interese e pola súa boa realización foron votados pola comunidade para figurar na Portada, mentres que os artigos de calidade teñen que pasar un filtro máis esixente para figurar como un dos mellores traballos da Desgalipedia.

Como engadir unha candidatura a artigo de calidadeEditar

Siga os pasos expostos a continuación:

I.

Crear unha proposta

Copie o nome do artigo tras o texto presente na caixa:


II.

Inserir a ligazón na páxina de escolla

Inclúa manualmente unha ligazón na sección Desgalipedia:Artigos de calidade/Votacións: Prema aquí e deseguido engada esta liña na parte superior da lista:
{{Desgalipedia:Artigos de calidade/Propostas/Nome do artigo}} substituíndo Nome do artigo polo artigo proposto.

Inclúa o modelo {{CADC}} no artigo.

Solicite no taboleiro dos bibliotecarios que se inclúa un aviso do comezo da votación no Sitenotice.

III.

Votación

Para exercer o teu voto, sempre e cando cumpras os requisitos necesarios, podes empregar o modelo que exprese a túa opinión:
 •   Concordo ({{Concordo}}). Se estás de acordo coa proposta.
 •   Discordo ({{Discordo}}). Se non estás de acordo ou en oposición.
 •   Neutro ({{Neutro}}). Se non está nin en acordo nin desacordo.

Ademais diso, tamén podes usar:

 •   Comentario ({{Comentario}}). Para facer comentarios.
 •   Info ({{Info}}). Para achegar calquera tipo de información.
 •   Pregunta ({{Pregunta}}). Para formular unha pregunta.
 •   Agardar ({{Agardar}}). Para tomar un tempo de reflexión e decidir se cambiar ou non o voto actual.

Por favor, trata de argumentar a túa postura engadindo algunhas palabras que fundamenten o acordo ou desacordo coa proposta, en particular cando te opoñas. Ten en conta que a votación non é necesariamente sempre unha mera suma de votos; e non esquezas asinar (co botón   da caixa de edición ou engadindo ~~~~). A votación será aprobada cos 3/4 dos votos favorables, sempre que se emitisen cando menos 5 votos a favor. A duración da votación deberá ser de 30 días.

IV.

Peche da votación

Logo dos días correspondentes pecharase a votación.

Candidatura aprobada (artigo de calidade)Editar

 1. Un artigo considerarase "artigo de calidade" cando se verifiquen as seguintes condicións:
  Mínimo de 5 votos favorables
  Maioría absoluta de votos a favor (>75%).
 2. Para pechar a votación editarase a páxina da mesma, inserindo ó principio {{cab}} e ó final {{pé}}. A votación arquivarase en Desgalipedia:Artigos de calidade/Propostas pechadas.
 3. Mude a caixa {{CADC}} pola de {{Artigo de calidade}}.
 4. Na páxina de discusión do artigo engada {{Calidade|nº de edición|data=''Data da aprobación''}}.
 5. Inclúa o artigo na lista de artigos de calidade.
 6. Retire da lista, situada no baixo desta páxina, a ligazón da páxina de votación do artigo.
 7. Valore incluír a nova da elección do artigo en Desgalipedia:Novas da comunidade, baixo o modelo {{Anuncio artigo de calidade}}

Candidatura rexeitadaEditar

 1. Se o artigo non foi elixido como de calidade, retire da lista de abaixo a ligazón da páxina de votación do artigo e arquive esa votación xunto con todas as demais. Previamente, retire a caixa {{CADC}} do artigo e inclúa a seguinte mensaxe na conversa do artigo: ({{Aviso|<center>Este artigo foi proposto para [[Desgalipedia:Artigos de calidade|'''artigo de calidade''']].<br /><small>[[Desgalipedia:Artigos de calidade/Propostas/Nome do artigo|'''A proposta''']] pechouse o [DATA] resultando rexeitada.</small></center>}}].

Propostas de artigosEditar

Desgalipedia:Artigos de calidade/Votacións