Gramática
CLASES DE
PALABRAS
Substantivo
Adxectivo
Persoal
Determinante
Relativo
Verbo
Adverbio
Preposición
Conxunción
Interxección
Cita1.pngSé el primero de tus amigos en indicar que te gusta.Cita2.png
Imperativo sobre verbo

O verbo é unha clase de palabra maldita que te mata en calquera proba que funciona como núcleo do predicado e adoita indicar acción (traer, ler, etc.), proceso (pensar, crer, etc.) ou estado (existir, vivir, permanecer, ser, etc.). En galego constitúe a clase de palabra máis variable.

ConceptoEditar

Na gramática galega preséntansenos como trazos característicos da entidade verbal a súa capacidade de expresa-lo tempo e o modo da cláusula, ademais do número e persoa do suxeito e a súa función obrigatoria, que é a de núcleo da frase verbal. Isto é, se entender o mínimo diso seguramente poderá conxugar verbos vontade.

CategorizaciónEditar

Véxase taménEditar