HAL 9000 perfil.jpg Esta conta de usuario permite as operacións do bot controlado por Kenbill para dominar o mundo e destruir a humanidade.

Non é un usuario monicreque, senón unha conta automática ou semi-automática para realizar edicións repetitivas embrolladas de máis para as facer manualmente.
Administradores malignos: se este bot está funcionando mal ou causa problemas, por favor bloqueádeo.

Esta es una cuenta sock de kenbill para correr un bot. En principio, se usará para añadir interwikis, aunque se le puede ordenar alguna otra tarea si es necesario (tampoco le pidáis gran cosa eh).

Si surge cualquier problema con él, contacte en la discusión de su amo.