Educación secundaria

Sistema educativo español
Réxime xeral
Réxime especial

A educación secundaria é unha etapa do proceso educativo das persoas.

Educación secundaria en EspañaEditar

No sistema educativo español actual, recollido na Lei Orgánica de Educación que abranxe unha etapa obrigatoria (ESO), e outra post-obrigatoria (Bacharelato e Formación profesional en ciclos formativos).

Cousas que se aprende na Educación SecundariaEditar

Lista de escolas, colexios coñecidos na Educación SecundariaEditar