Desgalipedia:Desgaliproxecto Categorías

O Desgaliproxecto Categorías ten como obxectivo completar a clasificación en categorías da Desgalipedia, reseñando as políticas sobre creación e mantemento de categorías e reunindo materiais que sirvan de axuda para elixir as categorías idóneas para unha mellor clasificación das páxinas.

ObxectivoEditar

 • Debate e propostas da árbore de categorías.
 • Crear os materiais de axuda cos criterios para a clasificación en categorías.
 • Establecer as políticas sobre creación, clasificación e mantemento das categorías.

ProcedementoEditar

Ata agora no desenvolvemento da Desgalipedia a clasificación en categorías foi un proceso de consenso e debate, e ese é o camiño que pretende seguir este desgaliproxecto. Para unha correcta clasificación en categorías resulta fundamental a análise previa e o exame pola comunidade das alternativas máis axeitadas. (Isto implica que só se poden crear polos usuarios categorías -sen necesidade de aprobación- que sexan resultado natural das propostas aprobadas -ex.: dentro de Xeografía -> Países -> Europa -> Calquera dos países que a integran-.)

As ramas debatidas e aprobadas poden consultarse en Desgalipedia:Categorías.

Pasos a seguir:

 1. Sinalar a rama de categorías de traballo
 2. Comezar a debater na páxina de conversa as mellores solucións a esa rama
 3. Unha vez chegado ao consenso someter a votación a proposta na Taberna (as propostas)
 4. Cando estean aprobadas comézase a aplicar

Para exercer o teu voto, sempre e cando cumpras os requisitos necesarios, podes empregar o modelo que exprese a túa opinión:

 •   Concordo ({{Concordo}}). Se estás de acordo coa proposta.
 •   Discordo ({{Discordo}}). Se non estás de acordo ou en oposición.
 •   Neutro ({{Neutro}}). Se non está nin en acordo nin desacordo.

Ademais diso, tamén podes usar:

 •   Comentario ({{Comentario}}). Para facer comentarios.
 •   Info ({{Info}}). Para achegar calquera tipo de información.
 •   Pregunta ({{Pregunta}}). Para formular unha pregunta.
 •   Agardar ({{Agardar}}). Para tomar un tempo de reflexión e decidir se cambiar ou non o voto actual.

Por favor, trata de argumentar a túa postura engadindo algunhas palabras que fundamenten o acordo ou desacordo coa proposta, en particular cando te opoñas. Ten en conta que a votación non é necesariamente sempre unha mera suma de votos; e non esquezas asinar (co botón   da caixa de edición ou engadindo ~~~~).

ParticipantesEditar

(Engada o seu nome aquí se vai participar no proceso de elaboración da clasificación en categorías.)

Categorías en proceso de debateEditar

Para crear un novo debate sobre unha rama de categorías engadir á páxina (nesta sección) o seguinte pola categoría de que se trate.

Pode ver todas as discusións agrupadas na páxina de conversa deste artigo, non obstante edite as súas mensaxes nas páxinas individuais citadas arriba.