Abrir o menú principal

Desgalipedia β

Cuarta Guerra Mundial

Crystalball-new.gif Este artigo ou sección refírese ou está relacionado cun evento futuro.
A información deste artigo pode cambiar frecuentemente. Por favor, non agregues datos especulativos
e recorda colocar referencias a fontes fiables para dar máis detalles.
Cuarta Guerra Mundial
Data
Lugar O planeta Terra enteira.
Resultado

A Cuarta Guerra Mundial foi un conflito entre varias partes do mundo tendo especial destrucción en Asia e supuxo a postpostcivilicazión e o surxir de Tokio 3.

BandosEditar

ProlegómenosEditar

O contexto de mediados do século XXI a nivel global fíxose mais complexo debido á crise institucional provocado polas sucesivas crises económicas de Occidente envolto na postindustrialización na que as empresas multinacionais que levou a unha feudalización de todo o globo terráqueo excepto alí onde persistían reinos e ditaduras militares. A chispa que comezou o incendio foi a violación do embaixador de Chindia por un camelo de Vilagarcía de Arousa de orixe español que debido a esixencias diplomáticas fixo que algúns paises comezaran a irse da ONU e da OTAN e logo pelexáronse entre si rompendo os anteriores tratados internacionais que levou a caída da legalidade anterior a esta guerra.

FrontesEditar