Asistencialismo

Asistencialismo é a acción de persoas, organizacións gobernamentais e entidades sociais de conexión socialista xunto ás capas sociais máis desfavorecidas, marxinadas e carentes, caracterizada pola axuda momentánea, filantrópica e puntual (cando deixa de ofrecer o ensino da pescaría para simplemente dar o peixe asado e temperado.). Tal práctica, como todo termo con sufixo -ismo, o asistencialismo tamén se refire a unha enfermidade aínda sen cura en países en subdesenvolvemento como os latinoamericanos e os da África subsahariana, cuxa cura no resto do mundo se deu por medio de prisións dos principais demagogos, cousa que non ocorre nos países citados, polo contrario.

Hoxe en día, ata os raposos están entre os sen teito viviendo nun pneumático.

Estes poden ser atopados nos exemplos seguintes:

  • Vivenda os sen teito (dereito á vivenda)
  • Albergue con cociñas de sopa, piscina libre, lavandería, duchas comunitarios e elementos de farmacia (perfumes, xabóns, Shampoo)

Papel das ONG e outras organizacións de esquerdaEditar

Algunhas ONGs de inspiración de esquerda tamén fornecen bens e servizos para a comunidade, sendo obriga dos gobernos (que nunca investirian un céntimo nun pobre mesmo) as entidades non privadas. Eles fan servizo como altruísta e sen ánimo de lucro pero en realidade é o contribuínte que paga en impostos.

Véxase taménEditar

Outras cousas de esquerdasEditar