Artigo (gramática)

Gramática
CLASES DE
PALABRAS
Substantivo
Adxectivo
Persoal
Determinante
Relativo
Verbo
Adverbio
Preposición
Conxunción
Interxección
Cita1.pngEin Deutschland! Ein Reich! Ein Führer!Cita2.png
Adolf Hitler sobre artigo definido

Artigo é unha pequena partícula utilizada en países de lingua transexual como as linguas latinas. O inglés por exemplo, eles só usan o The pois son todos assexuados.

ConceptoEditar

É a clase gramatical máis inútil de todos, facilitaría moito se non existise como no latín, ninguén daría falta, pero como a maioría da poboación ten crises de sexualidade, quere se auto-afirmar sexa no masculino como no feminino.

Os artigos flexionam se conforme o xénero eo número dos substantivos podendo variar entre masculino, feminino, gay, lésbico, transexual, hermafrodita, bisexual, travesti, transxénico, drag queen ou zanzão sapatão.

Artigos definidos ou indefinidosEditar

 
A/O/Un/Unha Patricia Araújo é unha cilada. Artigo indefinido transexual pode usar calquera xénero á súa elección.

Os artigos definidos son os que definen a sexualidade de quen o artigo desexa definir:

 • O Ariadne cortou seu respectivo bilau fóra.
 • Os feministas queiman sutiãs e non depilam as axilas.
 • A Justin Bieber canta mal para porra.
 • As fans de Hanna Montana xingam moi en Twitter.

Escribir estas frases de calquera outra forma é unha afronta á corrección gramatical.

Cando o suxeito é de natureza indefinida, non sabe quen é, entón utiliza os artigos do seguinte problema.

 • Un Bill Kaulitz non ten sentido do ridículo.
 • Uns seguidores de Marilyn Manson cortaron os pulsos.
 • Unha francés comeu Baguete con viño.
 • Unhas emos viraron cores.

Artigos preposicionadosEditar

 • Gaytivo

Vostede depilou o sovaco.

 • Putivo

A túa nai é gorda pero pego aínda así.

 • Inexistivo: (preposición "de")

Eu vin do Acre.

 • Emotivo: (preposición "en")

Eu fun o (no) baile GLS.

 • Craseativo: (preposición "a")

A crase é tan filla de puta que nin exemplo imos dar.

 • Chewbacativo: (preposición "por")

Eu estou con polo no nariz.