Un Anxo son ser un espíritu de xerarquía inferior con tendencia ao servilismo, aínda qe algúns se rebotan e fundan a súa propia relixión, dado que os anxos como tales naceron da categoría de deuses mensaxeiros como Mercurio, Ninshubur, Papsukkal, Painal, etc.

O anxo nas diferentes relixiónsEditar

Relixións mesopotámicasEditar

 
Típico anxo machote.

Debido a que cada Deus vivía nunha soa cidade para comunicarse entre eles tiñan algún deus menor que lles servía de mensaxeiro, logo a corte de cada deus medrou e tiveron un extenso corpo diplomático que sería copiado polo Xudaísmo e destes pasaría ao Islam.

Debido a que había que comer, os curas fóronse inventando diversas funcións para cada anxo e así especializáronse en funcións como a sanidade pública, a defensa do reino, administración do alén, número de cánticos a facer á hora do sacrificio, etc.

Os ánxeles no XudaísmoEditar

Nesta relixión os anxos son criados de Iavé, serven como portavoces e mesmo toman forma de adolescente cachondo, entre eles destacou Lucifer, que como tiña mal perder no caso de Xob marchou do Ceo para fundar a súa propia relixión. Debido ao prestixio da corte imperial de Babilonia e Exipto os xudeus copiaronlle o sistema de xerarquía e dividírono en serafíns, querubíns, tronos, arcanxos, etc cada ún con cadansúa función sexual.

CristianismoEditar

Soe ser un mensaxeiro de Deus, o resto do tempo pásao a facerlle a pelota a Deus cantándolle reggaeton e demais babosadas sudacas.

Os ánxeles no islamEditar

Mais do mesmo.

Anxos famososEditar

  • Anxo Quintana
  • Anxo da Garda
  • Lucifer.
  • En Ki: anxo da sanación, ou Rafael.
  • Nin Lil: gobernador do paraíso, ou Gabriel.
  • Nin Urta: anxo militar, ou Miguel.
  • Azrael: anxo que trasnporta á xente que morre ó xuízo das almas.
  • Xehudiel: anxo ds traballadores, por iso ten un látego na man...